Dobrovolný svazek obcí KANALIZACE – HOSTĚRADICE, SKALICE, MORAŠICE (dále jen „DSO“) vznikl v roce 2007 za účelem vybudování společného díla, a to výstavby společné části kanalizace v obcích Skalice a  Morašice a vybudování čistírny odpadních vod v obci Hostěradice.

Předmětem DSO je provozování kanalizace a poskytování občanům obcí službu odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod.

Zakladateli DSO jsou:
Obec Hostěradice, 671 71 Hostěradice, Hostěradice 57, IČ: 00292834
Obec Skalice, 671 71 Hostěradice, Skalice 92, IČ: 00293474
Obec Morašice, 671 71 Hostěradice, Morašice 121, IČ: 00637441